20.05.2013 - Sprememba v urejanju zavarovanja družinskih članov od 1.6.2013 dalje

S 01.06.2013 se pričnejo uporabljati spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja,ki določajo, da je zavezanec za prijavo družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje nosilec zavarovanja, torej zavarovanec po katerem bodo družinski člani zavarovani (npr. oče, mati…).

Navedena sprememba v zavezancu za prijavo v zavarovanje pomeni, da od 01.06.2013 centri za socialno delo niso več zavezanci za prijavo družinskih članov:
uživalcev pravic iz naslova starševskega varstva, uživalcev pravic do trajne denarne socialne pomoči ter uživalcev pravic do plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.


doc obvestilo ZZZRS za javnost

doc obvestilo ZZZRS za CSD-je