Kontakt
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH
Predmet:
Rogaška cesta 38
Šmarje pri Jelšah
3240

Telefon: Tel: 03 81 81 650
Fax: Fax: 03 81 81 664