CSD Šmarje pri Jelšah

Domov arrow Dejavnost arrow Pravice iz javnih sredstev arrow Subvencija kosila za učence
Subvencija kosila za učence Natisni E-mail

Zakon o šolski prehrani v 17. členu določa, da se zagotovi sredstva za subvencioniranje kosila za  učence, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo plačevati prispevka za kosilo. 

 

Upravičenci

 

Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada polna subvencija za kosilo oz. brezplačno kosilo.
Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila bodo od 01.09.2014 upravičeni tudi učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.
 

Delna subvencija kosila

 

Do delne subvencije kosila so upravičeni učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji znaša:

  • nad 18 do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (drugi razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 % cene kosila,
  • nad 30 do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (tretji razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 % cene kosila,

Obdobje upravičenosti

Učencu, ki se je na šolsko prehrano prijavil pred začetkom šolskega leta in njegova družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od dneva prijave na kosilo.

 

Učencu, katerega družina razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pripada subvencija od dneva priznanja pravice do otroškega dodatka ali državne štipendije. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.


V primeru vloge za subvencijo kosila, ker družina ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji in tudi z njo ne bo razpolagala, ker do omenjenih pravic ni oziroma ne bo upravičena, pripada subvencija z dnem, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo kosila, če je bilo vlogi ugodeno. Učencu se za čas do dneva izdaje odločbe ustrezno poračuna plačane obroke.


Subvencija kosila se prizna za obdobje enega šolskega leta. 


 

 

 

Anketa

Vaše mnenje o naši spletni strani?
 

Števec

Obiskovalcev: 1642708