CSD Šmarje pri Jelšah

Domov arrow Arhiv novic
Arhiv novic
26.04.2013 - Nove cene storitve Pomoč na domu Natisni E-mail

od 01.10.2012 za Občino Šmarje in od 01.04.2013 za Občino Rogatec

pdf Cene storitve

 
18.04.2013 - Obvestilo DURS-a - informativni izračuni Natisni E-mail

Obvestilo DURS glede napačnih informativnih izračunov pri prejemnikih starševskih nadomestil

Davčna uprava RS je danes sporočila, da bo posebej obravnavala davčne zavezance (teh je 8.306), ki so v začetku aprila na dom prejeli napačen informativni izračun dohodnine iz naslova starševskih nadomestil (porodniška).

 

Zavezancem, pri katerih je edini ugovorni razlog napaka pri starševskem nadomestilu (nepravilen dohodek pri oznaki vira dohodka 1108), tako ni treba vlagati ugovora. Zavezancem, ki ne bodo vložili ugovora zoper informativni izračun dohodnine, bo davčna uprava v 2. svežnju izdanih informativnih izračunov (v sklopu drugega rednega sklopa z datumom odpreme 31. 5. 2013) ponovno izdala informativni izračun dohodnine.

 

Zavezance, ki imajo poleg prej navedenega ugovornega razloga še drug ugovorni razlog (na primer naknadno uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane), pa DURS poziva, da vložijo ugovor. Tak ugovor bi zavezanci morali vložiti tudi, če v informativnem izračunu, ki so ga prejeli, ne bi bilo napake pri višini izplačila starševskega nadomestila.

 

Zavezancem, ki so že oziroma še bodo do 3. 5. 2013 vložili ugovor zoper informativni izračun, se bo, tako kot pri drugih zavezancih z napačnim informativnim izračunom, izvedla odmera po rednem postopku. To pomeni, da bo takšnim zavezancem DURS izdal odločbo na osnovi ugovora.

 

Vir MDDSZEM

 
22.02.2013 - Dodatek za veliko družino za leto 2013 Natisni E-mail

V letu 2013 bo izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma v septembru in oktobru.

Dodatek za družino s tremi otroki od 1. julija 2011 znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov. Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku.
 
Za vse vlagatelje vloge za otroški dodatek oziroma vloge ob povečanju števila otrok v družini center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti in NI TREBA VLAGATI posebne vloge.

Več...

 
09.01.2013 - Do brezplačne malice brez nove vloge Natisni E-mail
S 1. 2. 2013 bo do subvencije malice v osnovni šoli na novo upravičenih okoli 50.000 učencev. Brezplačno kosilo v osnovni šoli bo na novo pridobilo okoli 12.000 učencev. Tudi v srednji šoli se bo število upravičenih do malice bistveno povečalo, saj bo subvencijo malice pridobilo 20.000 dijakov več kot doslej. Ker bodo centri za socialno delo odločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni dolžnosti, vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno za vse z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji.

Državni zbor RS je spremembe Zakona o šolski prehrani, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje znanost kulturo in šport pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, sprejel 28. 12. 2012.

 

Osnovno izhodišče spremembe je zagotoviti prehrano čim večjemu številu otrok, pri tem pa poenostaviti postopek, kar pomeni, da se zaradi širitve kroga upravičencev dodatno ne obremenjujejo centri za socialno delo s ponovnim odločanjem. Z novo ureditvijo bo s 1. 2. 2013 pravico do subvencije malice v osnovni šoli dobilo skupaj nekaj več kot 80.000 učencev oziroma skoraj 50.000 učencev na novo. Pravico do kosila v osnovni šoli bo na novo pridobilo približno 12.000 otrok oziroma skupaj skoraj 15.000 učencev. Tudi v srednji šoli se bo število upravičenih do malice bistveno povečalo, saj naj bi na podlagi ocen, ki smo jih izdelali, pravico dobilo skupno skoraj 35.000 dijakov, oziroma 20.000 dijakov več, kot jih ima to pravico sedaj.

 

Navodila za starše

 

Centri za socialno delo bodo odločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni dolžnosti, kar pomeni, da vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno za vse, ki imajo na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji. Centri za socialno delo bodo odločbe izdali v zadnjem tednu meseca januarja. Vsi starši lahko preverijo kakšen procent neto povprečne mesečne plače na osebo predstavljajo njihovi dohodki tako, da ta podatek preverijo na drugi strani obrazložitve odločbe veljavne na dan 31. 12. 2012. Če njihovi dohodki za subvencijo malice za učence ne presegajo 53 % neto povprečne plače na osebo oziroma 64 % za subvencijo malice za dijake, potem bodo prejeli odločbo o subvenciji prehrane, ki jih bodo CSD izdali po uradni dolžnosti brez vlog. Če pa njihov dohodek na družinskega člana presega ta cenzus, odločbe ne bodo prejeli in do subvencije tudi niso upravičeni.

 

Izdaja odločb o subvenciji prehrane po uradni dolžnosti:

 

Za tiste, ki nimajo priznane pravice do dodatne subvencije malice ali do subvencije kosila in:

  • Imajo v družini (za katerega koli otroka) na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o državni štipendiji (pri čemer se primarno upošteva odločba o otroškem dodatku), bodo centri za socialno delo izdali odločbo o subvenciji prehrane po uradni dolžnosti z veljavnostjo do 30. 6. 2013. Navedeno z drugimi besedami pomeni, da vlaganje vlog za subvencijo prehrane v omenjenem primeru, do izdaje odločb centrov za socialno delo po uradni dolžnosti, ni potrebno. Odločbe bodo vsi upravičenci prejeli v zadnjem tednu meseca januarja.
  • Nimajo v družini veljavne odločbe o otroškem dodatku ali o državni štipendiji in želijo uveljavljati pravico do subvencije malice oziroma kosila po novi zakonodaji oziroma od 1. 2. 2013 dalje, morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice ali subvencije kosila, pri čemer se izpolnjevanje pogojev ugotavlja na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka.


Spremembe na področju šolske prehrane s 1. 2. 2013


Subvencija malice:

Za proračunski leti 2013 in 2014 so tako do polne subvencije oziroma brezplačne malice upravičeni:

  • Učenci, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.
  • Dijaki, v družinah katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) ne presega 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (do vključno četrtega razreda otroškega dodatka).


Do delne subvencije malice so upravičeni dijaki v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek) znaša:

  • nad 42 do 53 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (peti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene malice.
  • nad 53 do 64 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (šesti razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene malice.


Subvencija kosila:

Do subvencije kosila bodo upravičeni učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku (tj. brez upoštevanja otroškega dodatka, denarne socialne pomoči in državne štipendije kot dohodek), ne presega 18 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (prvi razred otroškega dodatka).

 

Vir: MDDSZ

 
11.12.2012 - VLOGA za PONOVNO uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca Natisni E-mail

Ponovno uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca

Če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka/subvencije vrtca (ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) lahko vložite vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

 obrazec za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka/subvencije vrtca

 

 

 
«« Začetek « Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej » Konec »»

Rezultatov 10 - 18 od 58

Anketa

Vaše mnenje o naši spletni strani?
 

Števec

Obiskovalcev: 1494261