CSD Šmarje pri Jelšah

Domov arrow Arhiv novic
Arhiv novic
01.06.2012 - Novosti po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ Natisni E-mail

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF)

Vlada v  Zakonu za uravnoteženje javnih financ predvideva nabor ukrepov, s katerimi želi uravnotežiti javne finance. Gre za paket, ki vzpostavlja pogoje nadaljnjim ukrepom za rast in vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU.

1. Znižanje starševskega nadomestila

 Z uveljavitvijo ZUJF se znižuje višina starševskega nadomestila. Porodniško nadomestilo se ne spreminja in za prve tri mesece ostaja 100 % osnove plače, starševsko nadomestilo (9 mesecev po 3 mesecih porodniške) pa se zniža tako, da namesto 100 % le ta za polno odsotnost z dela znaša 90 % osnove. Nadomestilo znaša 100 %, kadar osnova ne presega 763,06 evrov (višina minimalne plače). Novost je tudi, da starševsko nadomestilo ni več omejeno navzgor na 2,5 kratnik temveč na 2 kratnik povprečne plače (1.888 evrov neto mesečno).

 
2. Otroški dodatek  
 

Znižuje se višina otroškega dodatka za 10 % v 5. in 6. dohodkovnem razredu in ukinja otroški dodatek v 7. in 8. dohodkovnem razredu. 

dohodkovni

razred

povprečni mesečni dohodek na osebo

(v % in evrih)

znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18 leta (v evrih)

znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18 leta (v evrih)

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1. otrok

2. otrok

3. in naslednji otrok

1

do 18 %

do 177,73

114,31

125,73

137,18

168,31

179,73

243,55

2

nad 18 % do 30 %

nad 177,73 do 296,22

97,73

108,04

118,28

142,73

153,04

206,88

3

nad 30 % do 36 %

nad 296,22 do 355,46

74,48

83,25

91,98

110,48

119,25

162,89

4

nad 36 % do 42 %

nad 355,46 do 414,70

58,75

67,03

75,47

85,75

94,03

128,58

5

nad 42 % do 53 %

nad 414,70 do 523,32

43,24

50,45

57,63

61,24

68,45

92,94

6

nad 53 % do 64 %

nad 523,32 do 631,93

27,40

34,29

41,14

39,10

45,99

64,05

3. Premoženjski cenzus pri pomoči ob rojstvu otroka 
 

Postavlja se premoženjski cenzusa za pravico do pomoči ob rojstvu otroka in do dodatka za veliko družino na raven 6. razreda otroškega dodatka – do sedaj univerzalni prejemek (meja znaša 631,93 evra na družinskega člana).

4. Premoženjski cenzus za pravico do dodatka za veliko družino
 

Postavlja se premoženjski cenzusa za pravico do dodatka za veliko družino na raven 6. razreda otroškega dodatka – do sedaj univerzalni prejemek (meja znaša 631,93 evra na družinskega člana). 
 

5. Zvišanje starševskega dodatka 
 

Z uveljavitvijo ZUJF se zvišuje starševski dodatek iz 196 evrov mesečno na 251 evrov mesečno 
 
Za vse, ki imajo že odločbe o teh pravicah,  se ničesar ne spreminja. Novosti bodo relevantne za osebe, ki bodo vlogo za posamezno pravico vložile po uveljavitvi zakona. Edina izjema je starševski dodatek, ki se povišuje. Višji znesek bodo dobili vsi upravičenci, ki jim bo izdana odločba po uveljavitvi ZUJF, tudi če so vlogo vložili pred uveljavitvijo ZUJF.

6. Preživnina ter transferji posameznikom in gospodinjstvom se ne usklajujejo

Preživnina ter transferji posameznikom in gospodinjstvom se ne usklajujejo do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto družbenega proizvoda.

Vsi ukrepi so začasne narave - do leta, ki sledi letu, v katerem je rast bruto družbenega proizvoda (BDP) presegla 2,5 %.

Vir MDDSZ   

 
27.02.2012 - Obvestilo o izplačilu dodatka za veliko družino Natisni E-mail
Vse upravičence do dodatka za veliko družino obveščamo, da uveljavitev nove socialne zakonodaje na postopek pridobitve in na izplačilo dodatka za veliko družino nima nikakršnega vpliva.

Na podlagi 95. člena ZSDP pravico do dodatka za veliko družino določi center po uradni dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka in jim torej posebnih vlog, tako kot že doslej, ni potrebno oddajati.


Glede pravice do dodatka za veliko družino vas obveščamo, da bodo odločbe izdane   konec februarja 2012,  in sicer za dve zakonski višini dodatka za veliko družino (za družine s tremi otroki in družine s štirimi ali več otroki). Dodatek za družino s tremi otroki znaša 393,46 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 479,83 evrov. Tako  bodo zajete vse tiste družine, ki so pogoje izpolnjevale na dan 1. 1. 2012.

 

Sprememba socialne zakonodaje na način in na pogoje za pridobitev pravice do dodatka za veliko družino ne prinaša nobenih novosti. Izplačilo dodatka za veliko družino bo tako 14. 3. 2012.

 

Vir MDDSZ

 
13.01.2012 - Obvestilo glede izplačevanja transferjev v letu 2012 Natisni E-mail

Od 1. januarja 2012 spremenjena ura izplačil socialnih prejemkov. Prejemki bodo na računih prejemnikov na izplačilni dan tekom dneva (najkasneje do 16. ure), vendar predvidoma nekaj ur kasneje kot do zdaj. Poudarjamo, da se izplačilni dan ne spreminja.

Več o tem

 
17.11.2011 - Novosti za prejemnike državne pokojnine in varstvenega dodatka po 1.1.2012 Natisni E-mail
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 16.11.2011 na novinarski konferenci predstavilo novosti, ki se s 1. januarjem 2012 oziroma z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) obetajo prejemnikom varstvenega dodatka in državne pokojnine.
 
 
pdf VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, če je ne vlaga štipendist sam, temveč jo po pooblastilu vlaga druga oseba, subvencija vrtca, subvencija malice, subvencija kosila, subvencija prevoza, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje)

VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV ZA POLNOLETNE DIJAKE IN ŠTUDENTE (za štipendijo) bomo objavili takoj ko bo dostopna, prav tako VLOGO ZA UVELJAVLJANJE IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI.

 
 
02.11.2011 - NOVA ZAKONODAJA OD 01.01.2012 Natisni E-mail

Od 01. januarja 2012 dalje se bodo pravice iz javnih sredstev oziroma nekateri družinski in socialni transferji uveljavljali po novi zakonodaji.

pdf zupjs-pomembno

pdf VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, če je ne vlaga štipendist sam, temveč jo po pooblastilu vlaga druga oseba, subvencija vrtca, subvencija malice, subvencija kosila, subvencija prevoza, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje)

VLOGO ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV ZA POLNOLETNE DIJAKE IN ŠTUDENTE (za štipendijo) bomo objavili takoj ko bo dostopna, prav tako VLOGO ZA UVELJAVLJANJE IZREDNE DENARNE SOCIALNE POMOČI.

 

 
«« Začetek « Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej » Konec »»

Rezultatov 19 - 27 od 58

Anketa

Vaše mnenje o naši spletni strani?
 

Števec

Obiskovalcev: 1493839