CSD Šmarje pri Jelšah

Domov arrow Arhiv novic
Arhiv novic
03.06.2016 - Dežurna pisarna CSD v Rogaški Slatini Natisni E-mail
pdf Obvestilo CSD Rogaška Slatina
 
05.08.2015 - Projekt odpisa dolgov in obrazci Natisni E-mail

Od 3. avgusta do 31. oktobra 2015 lahko upravičenci oddajo obrazce za odpis dolgov. 

V skladu z Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov bodo lahko odpisani dolgovi zaradi neplačanih računov za elektriko, ogrevanje in komunalo, za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, davčna bremena, za vrtec in šolsko prehrano ali ob morebitnem vračanju nakazanih socialnih prejemkov. Dolgove bodo odpisovala podjetja in občine, ki so podpisala sporazum o sodelovanju pri pomoči najšibkejšim. Odpisani bodo lahko eno leto stari dolgovi oziroma dolgovi, ki so nastali pred letom 2014.

 

>> Obrazci za odpis dolgov

 

Vloga oziroma predlog za odpis dolga mora biti oddana na ustreznem obrazcu. Obrazec natisnite in izpolnite. Pri izpolnjevanju vam lahko pomagajo tudi na vašem centru za socialno delo. Izpolnjen predlog lahko upniku prinesete osebno ali pošljete po pošti. Vsako podjetje, ki je podpisalo sporazum, dolg odpisuje ločeno in ima pravico samo določiti višino odpisa dolga. Ministrstvo ima za odpis dolgov omejena sredstva, zato bo eden od kriterijev tudi vrstni red vloženih prošenj, kar pa za obveznosti do državnega proračuna, ki jih odpisuje Finančna uprava RS, ne velja. Dolgovi se ne morejo odpisati osebam, ki so v osebnem stečaju.

 

 

Odpis dolgov - kriteriji:

 

Fizična oseba, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 prejemnica oziroma prejemnik:

  • denarne socialne pomoči ali
  • varstvenega dodatka ali
  • veteranskega dodatka ali
  • otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali
  • otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in je hkrati katerakoli oseba navedena v odločbi o pravici do otroškega dodatka tudi prejemnik dodatka za nego otroka oziroma dodatka za veliko družino.

 

Odpis dolga je sicer eden izmed ukrepov znotraj širšega paketa pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in vsebuje tudi reševanje problematike deložacij, ki se ga je ministrstvo lotilo skupaj s humanitarnimi organizacijami. Pomemben del paketa pomoči je tudi uvedba sistema predplačniških kartic za socialno najbolj ogrožene, ki zaradi finančnih težav ne morejo odpreti bančnega računa ali s sredstvi iz socialnih transferjev ne morejo v celoti razpolagati. Kartice bodo omogočale način poslovanja brez bančnega računa, za katerega se bodo upravičenci odločili prostovoljno. Na kartice bodo posamezniki prejemali izključno socialne transferje.


Ažuriran seznam podpisnikov Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov

Vir MDDSZ


 
12.12.2014 - UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE VRTCA Natisni E-mail
ZNIŽANO PLAČILO VRTCA - obdobje prejemanja
S spremembami in dopolnitvami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 99/2013 je bila spremenjena določba 33. člena zakona, ki je določala, da se pravica do znižanega plačila vrtca prizna za koledarsko leto. Spremenjena določba drugega odstavka 33. člena ZUPJS določa, da pripada pravica do znižanega plačila vrtca za obdobje enega leta, torej s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge za eno leto.
Iz informacijskega sistema centrov za socialno delo (ISCSD2) je razvidno, da samo polovici vseh upravičencev do znižanega plačila vrtca pravica poteče konec letošnjega leta, torej decembra, vsi ostali imajo pravico priznano še naprej.
Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev. Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/
Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.
Navodila :
  1. Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.
  2. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji. Nato izberite gumb »Poizvedba«.
  3. V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.
 
12.08.2014 - Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - NOVOSTI Natisni E-mail
Spremembe socialne zakonodaje, ki bodo začele veljati z novim šolskim letom, prinašajo poenostavitev postopkov za subvencijo šolske prehrane. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila v veliki večini primerov ni več potrebno. Centri za socialno delo bodo pri dodeljevanju socialnih transferjev upoštevali tudi bolj realni materialni položaj vlagatelja kot doslej. Z mesecem avgustom se je uskladila (zvišala) tudi denarna socialna pomoč.

Z novim šolskim letom se bodo začela uporabljati še nekatera določila novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki prinaša poenostavitev na področju subvencije prehrane. Pred šolskim letom 2014/2015 tako staršem v veliki večini primerov ni več  treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

 

Spremembe socialne zakonodaje s 1. 9. 2014 prinašajo tudi upoštevanje bolj realnega materialnega položaj vlagatelja pri dodeljevanju pravic. Če bo družinski član npr. začel prejemati denarno nadomestilo, se upokojil, itd.,bo lahko oddal novo vlogo in bo center  za socialno delo izdal novo odločbo na podlagi dejanske spremembe dohodka.

 

V dohodek družine se po novem ne bo več všteval celotni otroški dodatek. Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela za socialno najbolj ogrožene družine (prejemnike denarne socialne pomoči).  Pri njih se pri ugotavljanju dohodka za pravice na letni ravni (otroški dodatek, državna štipendija, plačilo vrtca) študentsko delo ne bo upoštevalo kot dohodek, pač pa le njihovi tekoči (periodični) dohodki.  

 

Od avgusta dalje je višji (usklajen) osnovni znesek denarne socialne pomoči, kar vpliva tudi na posebno obliko izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana (posmrtnina) in na posebno obliko izredne denarne socialne pomoči kot pomoč pri kritju stroškov pogreba (pogrebnina). Denarna socialna pomoč tako znaša 269,20 evrov (prej 265,22); prav toliko znaša tudi posmrtnina; pogrebnina pa 538,40 evrov (prej 530,44). 

 

Novela zakona s 1. 9. 2014 širi tudi krog upravičencev do denarne socialne pomoči, s tem, da se zvišuje znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne socialne pomoči.

 

Zvišuje se dodatek za otroka v enostarševski družini. Znesek v mesecu avgustu znaša 26,92 evrov, z mesecem septembrom pa bo ta znesek znašal 53,84 evrov. Zvišuje se  denarna socialna pomoč za drugo odraslo osebo (tem se je socialni položaj po uvedbi nove socialne zakonodaje namreč najbolj poslabšal), in sicer iz 134,60 na 161,52 evrov

 

Dijaki in študenti naj bodo v teh dneh pozorni na pravočasno oddajo vlog za štipendije.

 

Roka za državno štipendijo ni več, zato se vloga lahko vloži tudi med šolskim/študijskim letom. Da pa bodo dijaki upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom, naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu. Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogojev upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Vlogo za državno štipendijo je potrebno oddati na krajvno pristojni center za socialno delo.

Vir MDDSZ

 
Subvencija malice in kosila od 01.09.2014 Natisni E-mail

S 1.9.2014 se začneta uporabljati spremenjena 25. in 26. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Staršem pred novim šolskim letom (2014/2015) ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, če bodo 1. septembra imeli veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Kljub poenostavitvi pa bo še vedno potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli. Šole bodo namreč upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Če družina na dan 1. septembra  ne bo imela veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, lahko starši avgusta letos na centru za socialno delo vložijo vlogo za otroški dodatek oziroma državno štipendijo. Šole bodo tudi v tem primeru upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi na podlagi izmenjave podatkov in ustrezno znižale višino položnice za malico oziroma kosilo.

V kolikor družina odločb nima in teh pravic ne želi uveljavljati oziroma do njih ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane, mora avgusta vložiti vlogo za subvencijo malice in/ali kosila na centru za socialno delo.

Višina subvencije za malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo.

Novost pa je, da učencem, ki so nameščeni v rejniško družino, pripada pravica do brezplačnega kosila.

doc Sporočilo za javnost MDDSZ - Subvencija prehrane

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C), Stran 10699

 
«« Začetek « Nazaj 1 2 3 4 5 6 7 Naprej » Konec »»

Rezultatov 1 - 9 od 58

Anketa

Vaše mnenje o naši spletni strani?
 

Števec

Obiskovalcev: 1494233